Klingohr, Joseph

Vater von Joseph Wilhelm
Vater von August
 

  

*                            1735, Troplowitz
                   7.06.1829,
Troplowitz

 

 

Organist und Lehrer

Klingohr Joseph
(ur. 1735, zm. 7 VI 1829 w Troppau w wieku 94 lat).
Nauczyciel i organista w Opawicy. Wykszta³ci³ wielu organistów.